Tòa Nhà Khách Sạn 3 Sao

Nguyễn Cao Nam

  • Khách hàng: Nguyễn Cao Nam
  • Địa chỉ: Quận 1, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện Tích: 2200m2 
  • Qui mô: 2 hầm, 10 lầu