Căn Hộ

Anh Thành, Căn Hộ Phú Thành
Anh Tâm, Căn Hộ Estella, Quận 2
Chị Chi, Căn Hộ Celadon
Anh Trí, Căn Hộ Lotte
Anh Dũng, Căn Hộ Hoàng Anh Gia Lai
Anh Tuấn, Căn Hộ Celadon
Anh Sơn, Căn Hộ Thảo Điền Pearl
Chị Lan, CĂn Hộ Khang Nam
Anh Tú, Căn Hộ Giai Việt