NGÔ HUỲNH HOME

(Nhập Thông Tin Khách Hàng Xây Nhà - Dành cho Nhân Viên Kinh Doanh)

Lưu ý: Kiếm tra thông tin khách hàng chính xác, Tên-Email-Điện Thoại-Nhu cầu , trước khi Các Bạn Bấm Nhập Thông Tin. Điều này giúp chúng ta quản lý chăm sóc khách hàng tốt hơn từ bước đầu tiên. Chúc Team ngày làm việc vui vẻ tràn đầy năng lượng! 😉

NGÔ HUỲNH HOME @2012